Chi tiết sản phẩm

Đóng gói: Đóng gói bằng lá chuối

Kích thước: 5 x 15cm

Bảo quản ở nhiệt độ bình thường: 7 ngày

Bảo quản trong môi trường đông lạnh: 3 tháng