Cơ sở chế biến sản xuất và dịch vụ chả Huế Hương Vân

(Có 2 sản phẩm)


  • Thôn Vĩnh Phước, Xã Đạ Lây, Huyện Đạ Tẻh, Tỉnh Lâm Đồng
  • +84357664869
  • hanhloi10101983@gmail.com

Danh mục

Giới thiệu

Cơ sở được thành lập năm 2014, có 5 thành viên, có đầy đủ giấy chứng nhận ATVSTP, sản phẩm đạt 3 sao Ocop. Đã đi chưng bày sản phẩm ở các hội chợ xúc tiến thương mại trong tỉnh Lâm Đồng và TP. HCM.

Sản phẩm của cửa hàng

( 2 sản phẩm )