Quận/huyện


CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   headoffice@dalatafc.com
 •   02633829524, 02633822387
 • Lĩnh vực hoạt động: Nông sản

CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH ORGANIK ĐÀ LẠT

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   onlinedalat@organik.vn
 •   02633549008
 • Lĩnh vực hoạt động: Nông sản

CÔNG TY TNHH ĐÀ LẠT GAP

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   dalatgap@gmail.com
 •   02633834041
 • Lĩnh vực hoạt động: Nông sản

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐÀ LẠT (ATDC)

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   atdc@atdcvietnam.com
 •   263.3555557
 • Lĩnh vực hoạt động: Nông sản

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TRÌNH NHI

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   trinhnhill@yahoo.com.vn
 •   02633824504, 02633970986
 • Lĩnh vực hoạt động: Nông sản

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM NGUYÊN MINH

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   0907280875
 • Lĩnh vực hoạt động: Nông sản

CÔNG TY TNHH VIETGAP ĐÀ LẠT

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   dalatvietgapcoltd@gmail.com
 •   02633630785
 • Lĩnh vực hoạt động: Nông sản

CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU NÔNG SẢN AN PHÚ ĐÀ LẠT

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   appdalat@gmail.com
 •   02636549579
 • Lĩnh vực hoạt động: Nông sản

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC PHẨM THẢO NGUYÊN

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   thaonguyenfarm1@gmail.com
 •   '02633571480, 02633981188
 • Lĩnh vực hoạt động: Nông sản

CN. CÔNG TY TNHH TRỒNG TRỌT THƯƠNG MẠI KIM BẰNG

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   dalat@golden-gardenvn.com
 •   '02633812439
 • Lĩnh vực hoạt động: Nông sản

CÔNG TY TNHH AN PHÚ LACUE

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   anphulacue@gmail.com
 •   02636525252
 • Lĩnh vực hoạt động: Nông sản

CÔNG TY TNHH VIỆT FARM

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   vietfarm@vietfarm.com.vn
 •   02633549934
 • Lĩnh vực hoạt động: Nông sản

CÔNG TY TNHH KIM QUY

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   kimquyco@gmail.com
 •   02633812888
 • Lĩnh vực hoạt động: Nông sản

CÔNG TY TNHH VƯỜN RAU ĐÀ LẠT

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   rauciti2011@gmail.com
 •   02633549058
 • Lĩnh vực hoạt động: Nông sản

CÔNG TY TNHH DL NATURE’S

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   dlnaturevn@gmail.com
 •   02633593535, 0918.398081
 • Lĩnh vực hoạt động: Nông sản

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SẠCH LÊ NGUYỄN

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   lenguyen.farm@gmail.com
 •   0989876012
 • Lĩnh vực hoạt động: Nông sản

CÔNG TY TNHH RAU HOA PHƯƠNG QUỲNH

 • Quận/huyện: None
 •   02633556479
 • Lĩnh vực hoạt động: Nông sản

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN ĐÀ LẠT TRÚC MAI

 • Quận/huyện: None
 •   dalatvietgapcoltd@gmail.com
 •   02633630785, 0949.069639
 • Lĩnh vực hoạt động: Nông sản

CÔNG TY TNHH ĐÀ LẠT GREEN

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   dalatgreen6886@gmail.com
 •   0986995517
 • Lĩnh vực hoạt động: Nông sản

CÔNG TY TNHH TM DV RAU QUẢ SẠCH ĐÀ LẠT

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   fvdalaco@fvdala.com
 •   02633561788
 • Lĩnh vực hoạt động: Nông sản