Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

1. Mục đích thu thập thông tin

Để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện thành công và giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh và nhằm liên hệ, xác nhận, đảm bảo quyền lợi cho thành viên Sàn TMĐT Lâm Đồng, khi đăng ký sử dụng dalatproducts.com cần cung cấp các thông tin như: tên, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ thành viên,.. Các thông tin này sẽ được thẩm định và lưu giữ trong hệ thống.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho dalatproducts.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin
Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Tầng 5 Khu C Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng. Số 36 Trần Phú, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0263-3822295, 0263-3531855.

Fax: 0263-3828953.

Email: sct@lamdong.gov.vn.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Việc thu thập thông tin nhằm mục đích:

- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa các thành viên và Sàn TMĐT Lâm Đồng;

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại dalatproducts.com.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn TMĐT Lâm Đồng có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp, bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu dalatproducts.com thực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, dalatproducts.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân.

* Những người được tiếp cận thông tin

Chỉ các thành viên cung cấp và sử dụng dịch vụ trên Sàn TMĐT Lâm Đồng và ban quản lý Sàn TMĐT Lâm Đồng có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của thành viên trên Sàn TMĐT Lâm Đồng, ngoài ra thông tin không được cung cấp cho bên thứ 3 trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

*Cam kết bảo mật thông tin

Thông tin cá nhân của thành viên trên dalatproducts.com được Sàn TMĐT Lâm Đồng cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn TMĐT Lâm Đồng và không cung cấp cho bên thứ 3, trừ trường hợp có yêu cầu của pháp luật dalatproducts.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

* Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của dalatproducts.com.

* Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của dalatproducts.com qua email:  dalatproducts@gmail.com Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.

* Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Ban Quản trị không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tin tặc tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân thành viên, Ban Quản trị sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết. Sàn bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp một của Sàn.

Ban Quản trị yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban Quản trị không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết các khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.