Chi tiết sản phẩm

Trà gừng túi lọc giúp hỗ trợ tiêu hóa, tiêu đờm, giảm ho và phòng ngừa cảm mạo