Chi tiết sản phẩm

Macca được canh tác theo tiêu chuẩn Hữu cơ Việt Nam, với diện tích 3,6ha cho vùng trồng tại Huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng, đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ ngày 10/12/2022.