Chi tiết sản phẩm

Lót ly siêu thấm nước, sản phẩm được làm từ LEN Đà Lạt