Chi tiết sản phẩm

100% nguyên liệu quả chuối Laba