CÔNG TY TNHH TRÀ XANH  VINA
CÔNG TY TNHH TRÀ XANH VINA

(Có 1 sản phẩm)


  • Số 517 đường Trần Phú, Phường B'Lao, Phường B'lao, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
  • +84-834465818
  • vinatraxanh@gmail.com

Danh mục

Giới thiệu

Công ty TNHH Trà Hương Núi thành lập từ 23/12/2012 chủ yếu sản xuất trà xanh xuất khẩu. Ngày 12/12/2016 đổi tên thành công ty  TNHH trà xanh VINA.

Sản phẩm của cửa hàng

( 1 sản phẩm )