Chi tiết sản phẩm

- Sản phẩm mở bằng nậy.

- Tỷ lệ hạt hỏng không vượt quá 2%.

- Mùi vị: Thơm, giòn, béo, hậu vị ngọt.

- Size hạt từ 22 trở lên, tỉ lệ hạt chủ yếu là size 23-27.

- Độ ẩm thành phẩm 0.6%. Tạo được độ giòn, kéo dài thời gian bảo quản.

- Tỉ lệ nhân loại 1( hàm lượng chất béo cao) chiếm 99%.

- Tỉ lệ hoàn nhân( tỉ lệ nhân trong hạt) cam kết 35- 42% trong khi tỉ lệ hoàn nhân thông thường của thị trường tầm 33%.

- HSD: 01 năm