Song hành với cơ hội luôn là những rủi ro, do đó việc nắm vững được các tiềm năng sẽ giúp các doanh nghiệp Lâm Đồng dễ dàng làm chủ cuộc chơi hơn trong thời đại mới này.

Quảng cáo