Tìm doanh nghiệp xuất khẩu rau quả đóng hộp

(02-03-2020)
Một doanh nghiệp Thụy Điển cần tìm doanh nghiệp cung cấp ngô bao tử, măng, vải, nhãn đóng hộp.

Doanh nghiệp nào từng xuất khẩu các mặt hàng nói trên đi châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, có nhu cầu kết nối xin gửi hồ sơ doanh nghiệp về địa chỉ se@moit.gov.vn trước ngày 5/3/2020.