Chi tiết sản phẩm

Cà phê robusta có hàm lượng cafein từ 2 - 4%, hạt tròn hơn và nhỏ hơn robusta.

Chi tiết sản phẩm:

On sieve screen 16:     90% min
Moisture:    12.5% max
Foreign matter:    0.2% max
Black (0.1%) & Broken (0.2%):    0.3% max
Foreign beans:    0.1% max