Chi tiết sản phẩm

Chất liệu : Mây

Công dụng: đựng quần áo