Chi tiết sản phẩm

Chất liệu : Mây

Công dụng : đựng hoa quả , đồ đi biếu