Công ty Mây tre Ngọc Động Hà Nam
Công ty Mây tre Ngọc Động Hà Nam

(Có 3 sản phẩm)


  • Cụm công nghiệp Ngọc Động, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
  • 02263 835 820
  • phong@ngocdonghandicrafts.com
Lời giới thiệu:


Danh mục

Sản phẩm của cửa hàng

( 3 sản phẩm )