CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG
CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

(Có 3 sản phẩm)


  • 71 Phù Đổng Thiên Vương, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
  • headoffice@dalatafc.com

Danh mục

Giới thiệu

Công ty được thành lập từ năm 1976 đến năm 1999 chuyển sang cổ phần hóa 100% vốn cổ đông. Với bề dày hoạt động cho đến nay ngoài trụ sở chính đà lạt,công ty đã mở rộng quy mô với 1 trang trại chuyên canh cây gia vị với diện tích 1000ha tại Đưng K'lớ- Lạc Dương.

Sản phẩm của cửa hàng

( 3 sản phẩm )