Quận/huyện


TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP LÂM ĐỒNG

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   udktnn@gmail.com
 •   02633822345
 • Lĩnh vực hoạt động: Hoa

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC RỪNG HOA ĐÀ LẠT

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   fbio@fbio.com.vn
 •   02633811233
 • Lĩnh vực hoạt động: Hoa

CÔNG TY TNHH DALAT HASFARM

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   headoffice@agrivina.com
 •   02633824947
 • Lĩnh vực hoạt động: Hoa

CÔNG TY CP HOA ĐÀ LẠT

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   dalatflowerfarm@gmail.com
 •   02633555088
 • Lĩnh vực hoạt động: Hoa

CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI LANGBIANG

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   langbiangfarm@yahoo.com, info@langbiangfarm.com.vn
 •   0263.3821234, 02633900059
 • Lĩnh vực hoạt động: Hoa

CÔNG TY BONNIE FARM

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   bfcdalat@vnn.vn 
 •   02633838154
 • Lĩnh vực hoạt động: Hoa

CÔNG TY TNHH LINH NGỌC

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   linhngocbulbs@gmail.com
 •   02636250068
 • Lĩnh vực hoạt động: Hoa

CÔNG TY TNHH HOA NGỌC ẨN

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   hoalanngocan@gmail.com
 •   02633818080, 0986452838
 • Lĩnh vực hoạt động: Hoa

CÔNG TY TNHH MƯỜI LỜI

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   sendalat@gmail.com
 •   02633703333, 0918810810
 • Lĩnh vực hoạt động: Hoa

CÔNG TY TNHH VƯỜN CẢNH BÍCH CÂU

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   0914290900
 • Lĩnh vực hoạt động: Hoa

CÔNG TY TNHH LÂM SINH

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   phanhuong_tra@yahoo.com
 •   02633833768, 0918564370
 • Lĩnh vực hoạt động: Hoa

CÔNG TY TNHH NGỌC MAI TRANG

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   ctyngocmaitrang@gmail.com
 •   02633829822, 02633549064
 • Lĩnh vực hoạt động: Hoa

CÔNG TY TNHH XNK HOA CAO NGUYÊN ĐÀ LẠT

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   dalathighlandflower@yahoo.com
 •   02633991468
 • Lĩnh vực hoạt động: Hoa

CÔNG TY TNHH DILA

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   congtydila@gmail.com
 •   02633500522
 • Lĩnh vực hoạt động: Hoa

CÔNG TY TNHH NINA TRẦN

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   0909267657, 0933787657
 • Lĩnh vực hoạt động: Hoa

CN CÔNG TY TNHH XNK HOA CẢNH ĐỒNG GIA

 • Quận/huyện: None
 •   contact@dongiaflomex.com
 •   02633590315
 • Lĩnh vực hoạt động: Hoa

CÔNG TY ĐỨC MINH

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   02633835404, 0984817898
 • Lĩnh vực hoạt động: Hoa

CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG MỸ

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   cs-hcm@ameriseed.net
 •   02633594568,
 • Lĩnh vực hoạt động: Hoa

DNTN TRANG TRẠI HOA ALPHA

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   nhatquang1985@gmail.com
 • Lĩnh vực hoạt động: Hoa

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP VẠN THÀNH 1

 • Quận/huyện: Thành phố Đà Lạt
 •   0919005742
 • Lĩnh vực hoạt động: Hoa